Detta är Preventum

 

Preventum vill göra privattandläkarens arbete enklare, roligare och lönsammare. Med specialistkunskaper inom dentalbranschen och förståelse för din vardag erbjuder vi specialanpassade tjänster och ett kvalificerat affärsstöd.

Preventum, som ingår i Orasolv-koncernen, är ett specialistföretag för dig som bedriver privat tandvård och vill ha mer tid för patienterna. Vi förstår vilka utmaningar du ställs inför i din vardag och kan därför förenkla den. Genom vår insikt, kunskap och erfarenhet kan vi erbjuda hjälp och stöd med till exempel företagsekonomi, kvalitetssäkring, personal, rådgivning och juridik.

Preventum är det ledande serviceföretaget inom privattandvården med närmare 300 tandvårdsföretag som kunder. Våra kunder är allt ifrån enskilda tandläkare och tandhygienister till större kliniker och kedjor av mottagningar. Huvudkontoret ligger i Kungsör och lokalkontor finns även i Stockholm. Antalet anställda uppgick i juni 2013 till 11 personer – alla med specialistkunskaper inom dentalbranschen och våra tjänsteområden.

Vi vill att våra kunder ska vara 100 procent nöjda med oss och arbetar för långsiktiga relationer. Vårt mål är att varje produkt eller tjänst vi erbjuder ska göra skillnad för din verksamhet, t ex genom rabattinköp från de främsta leverantörerna, våra specialutformade ekonomiska rapporter för tandläkare eller vårt kvalitetssäkringssystem Qulan. Det lönar sig att samarbeta med oss!

Vi tycker att det är viktigt att ha en personlig relation med våra kunder. Därför får alla som anlitar oss en egen kontaktperson. I ett samarbete med Preventum sätter du själv ramarna för hur stor del av vårt utbud du vill ta del av, vår affärsidé går ut på att du ska tjäna på samarbetet!

Prev_5.1

Länkar för mer information

Preventum