Orasolv Clinics – en växande kedja av engagemang

 

Orasolv är i färd med att skapa en kedja av tandvårdskliniker, som är inriktade på att ge kunderna Sveriges bästa tandvård.
 Genom Orasolv Clinics förvärvar och driver vi välskötta tandvårdskliniker, där våra patienter får en trygg och högkvalitativ vård med bästa omhändertagande.

Orasolv erbjuder ägare och personal i klinikerna som förvärvas att bli en del av Orasolvfamiljen. De får därmed behålla sina jobb och klinikens kunder.

Genom att ingå i Orasolv Clinics ingår man i kunskapsutbytet klinikerna emellan och får ta del av det kontinuerliga och aktiva kompetensutvecklingsarbetet som Orasolv satsar på.

I dag driver Orasolv Clinics nio tandvårdskliniker.

 

Sälj din klinik och bli en del av Orasolv

 

Prata med oss om framtiden. Du behåller jobbet, ditt upparbetade kapital i bolaget, kunderna, dina ambitioner och får betalt för din klinik. 

Vi tror på långsiktighet och vill utveckla svensk tandvård och bygga en tandvårdskedja som erbjuder patienterna en trygg och professionell tandvård – för hela munnen under hela livet.

Tillhör du dem som ofta pratar om engagemang, kvalitet och utveckling? Då är vi intresserade av att köpa din tandvårdsklinik och vidareutveckla den inom Orasolv Clinics – tillsammans med dig och din personal.

Vad får jag?

 • Goda ekonomiska villkor
 • Del av en gemenskap i en större organisation
 • Incitamentsprogram
 • Verksamhetsstöd inom bl. a. ekonomi, personalfrågor, marknadsföring och kvalitetssystem
 • Fortbildning för medarbetare
 • Nätverk
 • Kunskapsutbyte med övriga kliniker inom Orasolv
 • Stöd för vidareutveckling av kliniken

Vad söker vi?

 • Engagemang för patienterna och tandvården
 • Vilja att utvecklas professionellt
 • Vilja att tillhöra något större
 • Intresse för vidareutbildning
 • Vilja att växa
 • Nyfikenhet

Välkommen till Orasolv!

 

Clinic_4.3

Kontakta Michael för ett samtal om framtiden

Kontakta gärna vår VD Michael Lagerbäck för ett förutsättningslöst samtal. Han nås på:
Telefonnummer: 
070-740 11 95
E-post: michael.lagerback@orasolv.se