Sälj din klinik och bli en del av Orasolv

 

Prata med oss om framtiden. Du behåller jobbet, ditt upparbetade kapital i bolaget, kunderna och dina ambitioner men får betalt för din klinik och dessutom aktier i Orasolv AB. 

Vi tror på långsiktighet och vill utveckla svensk tandvård och bygga en tandvårdskedja som erbjuder patienterna en trygg och professionell tandvård – för hela munnen under hela livet.

Tillhör du dem som ofta pratar om engagemang, kvalitet och utveckling? Då är vi intresserade av att köpa din tandvårdsklinik och vidareutveckla den inom Orasolv Clinics – tillsammans med dig och din personal. I och med affären blir du också aktieägare i Orasolv.


 

Vad får du?

+ Goda ekonomiska villkor
+ Delägarskap med aktier i Orasolv AB
+ Incitamentsprogram
+ En hög grad av självständighet
+ Verksamhetsstöd inom ekonomi, juridik, personalfrågor och annan drift
+ Preventums kvalitetssäkringsprogram, Qulan
+ Fortbildning för medarbetare
+ Nätverk
+ Kunskapsutbyte med övriga kliniker inom Orasolv
+ Marknadsföringsstöd
+ Stöd för vidareutveckling av kliniken
 

Vad söker vi?

+ Engagemang för patienterna och tandvården
+ Vilja att utvecklas professionellt
+ Intresse för att prova ut nya produkter och metoder
+ Intresse för vidareutbildning
+ Vilja att växa
+ Nyfikenhet

Välkommen till Orasolv!

 

Clinic_4.3

Kontakta Michael för ett samtal om framtiden

Kontakta gärna vår VD Michael Lagerbäck för ett förutsättningslöst samtal. Han nås på:
Telefonnummer: 
070-740 11 95
E-post: michael.lagerback@orasolv.se