Mission och vision

 

Mission – Våra kunder ska ha världens friskaste tänder

Vi har tilldelat oss själva en uppgift, en mission. Den handlar om det enda verkligt intressanta i vår bransch – kunden. Om vi anstränger oss för att uppnå en verklig, varaktig och positiv förändring för kunden, så lyfter vi automatiskt hela tiden Orasolvs kapacitet, kunnande och konkurrenskraft.


Vision – Vi ska göra svensk tandvård till ett föredöme i världen

Att vara ett föredöme betyder för oss att de behandlingsmetoder och produkter som vi skapar i Sverige, exporteras och används på andra ställen i världen. Det betyder att organisationer och företag i andra delar världen ser på Sveriges infrastruktur av kliniker och försöker ta efter deras arbete för att uppnå en högre kvalitet. Det betyder också att vårt mottagande av patienter sätter en ny standard för att se till hela människan i behandlingen.

Att göra allt detta på egen hand klarar ingen. Att göra detta snabbt klarar vi inte, hur många vi än är. Men på lång sikt, tillsammans med ett allt större antal medarbetare, kliniker och branschkollegor, finns möjligheten att vända en stor världs blickar mot ett litet land som går före. Det är vår vision och den ger oss energi och tillförsikt.

• Tillgänglighet
• Humanistiskt servicetänkande
• Skonsamma metoder
• Effektiva produkter
• Kvalitetsstyrning
• Kompetensutveckling

Allting börjar med en bättre tandvård 
”Svensk tandvård ska gå från ett nödvändigt ont till en kundinriktad, humanistisk serviceverksamhet där vi ser hela människan.” Läs mer > 

Om_3.2

Länkar för mer information

Allting börjar med en bättre tandvård