Våra värderingar

 

För att lyckas med förändringsresor och med att nå sina mål är det viktigt att veta var man står. Det har vi på Orasolv tagit fasta på och formulerat ett antal värderingar för att beskriva vilka vi är och vad vi tror på:

Vi är ett kunskapsföretag > inte ett investmentbolag

Vi är utvecklingsinriktade > inte produkt- eller produktionsinriktade

Vi drivs av en vilja att förändra vilket kräver tid och uthållighet > vi är inte kortsiktiga

Vi måste hela tiden växa för att skapa resurser till utveckling > vi är inte ett litet företag

Vi drivs av personlig energi och personliga ambitioner > vi är inte ett anonymt företag

Om_3.4