Kunderna och marknaden

 

Sverige har en växande och åldrande befolkning med allt högre krav på tandhälsa och därmed även på tillgång till högkvalitativ tandvård. Hela 75 % av Sveriges vuxna besöker tandvården regelbundet.

Marknaden för tandvård i Sverige omsätter cirka 23 miljarder per år. Marknaden har varit fri i över 40 år med en fri etableringsrätt och fri prissättning, och därmed även ett fritt val för patienten att välja var denne vill ha sin vård.

Den landstingsdrivna Folktandvården står för 50% av marknadens omsättning, men utmanas av privata alternativ, främst Praktikertjänst men även större kedjor och övriga privata kliniker. Orasolv är en av de större kedjorna och med våra nio kliniker är kedjan en av de tre största i landet.

Korridor