Kunderna och marknaden

 

Sverige har en växande och åldrande befolkning med allt högre krav på tandhälsa och därmed även på tillgång till högkvalitativ tandvård. Hela 75 % av Sveriges vuxna besöker tandvården regelbundet.

Drygt 2 000 vårdgivare, offentliga och privata, konkurrerar på en marknad som årligen omsätter ungefär 25 miljarder kronor och sysselsätter cirka 25 000 personer.

Den landstingsdrivna Folktandvården står för 50% av marknadens omsättning, men utmanas av privata alternativ, främst Praktikertjänst men även större kedjor och övriga privata kliniker. Orasolv är en av de större kedjorna och med våra nio kliniker är kedjan en av de tre största i landet.

Korridor