En växande aktör på en attraktiv marknad

 

Orasolv arbetar på en samhällsviktig marknad som samtidigt är  ekonomiskt attraktiv.

Marknadsutvecklingen drivs av flera faktorer. Dels finns det i Sverige en växande och åldrande befolkning som vill behålla sina tänder längre, dels en växande efterfrågan på avancerade och dyra behandlingar.

En annan pådrivande faktor är att tandvårdens kunder förväntar sig att klinikerna arbetar kostnadseffektivt, serviceinriktat och med en allt högre kvalitet. Etablerade strukturer, framför allt Folktandvården och Praktikertjänst AB, utmanas därför av nya aktörer med ökat fokus på patientnytta och kvalitet. Samtidigt växer den totala marknaden för tandvård. 2011 uppgick summan av patientavgifter och statlig ersättning till cirka 22 miljarder kronor (källa SCB).

Marknadsförutsättningarna är goda för den typ av välskötta och utvecklingsinriktade kliniker som Orasolv har som förvärvsstrategi. Orasolvs inriktning är också att driva tandvårdsmottagningar som har en stor andel bastandvård, vilket är det minst konjunkturkänsliga och minst priskänsliga segmentet inom tandvården.

Om_3