DETTA ÄR ORASOLV

 

Orasolv är ett svenskt tandvårdsbolag som förvärvar, äger och driver moderna tandvårdskliniker i landets mest expansiva geografiska marknader, Sveriges storstadsområden. I en alltmer konsoliderad marknad är Orasolv en av de tre största privata tandvårdskedjorna, med noga utvalda kliniker som har stark lokal förankring. Vi har ett strategiskt fokus på organisk tillväxt och därtill förvärv av högkvalitativa tandvårdskliniker.

I dagsläget äger Orasolv nio kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, med målsättningen att erbjuda Sveriges bästa tandvård.

Vi är ett unikt företag i Sverige med framtiden för oss. I takt med att människor behåller sina tänder längre blir kraven på tandvården allt högre. Vi satsar på ständig utveckling och erbjuder en trygg, hållbar och professionell tandvård.

Det är viktigt, för såväl patienter som kliniker, att arbetsmetoderna är kostnadseffektiva och att personalen använder de bästa behandlingsteknikerna och säkraste produkterna.

Vill du bli en del av vårt utvecklingsarbete?
Kontakta oss

 

A gorgeous young brunette brushing her teeth in the morning