SAMLAD FINANSIELL INFORMATION

 

Vem som helst kan bli en del av Orasolv. Bolaget är noterat på Aktietorget och har drygt 2000 aktieägare. Vi är med andra ord många som är engagerade och vill att det ska gå bra. Och vi vill bli fler.

Vår affärsidé är att i storstadsregioner driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Genom ett konkurrenskraftigt klinikkoncept, för att utveckla, förvärva och integrera tandvårdsmottagningar, erhålls synergieffekter som ger ökad lönsamhet och som attraherar kunder, personal och säljare av kliniker.

Svensk tandvård befinner sig i början av en strukturomvandling som kommer att förändra branschen i grunden. Från att i dag cirka 7 400 tandläkare arbetar på cirka 4 000 kliniker kommer branschen inom 5-10 år att domineras av ett antal kedjeföretag som bearbetar tandvårdsmarknaden. Orasolv skall vara en av de tre största aktörerna med ett erbjudande som är intressant för såväl klinikägare, tandvårdspersonal och patienter.

 

Rapporter


Klicka här
, för att se våra rapporter

 

Kontakt

Michael Lagerbäck, VD
Tel: 070-740 11 95
michael.lagerback@orasolv.se

Aktien

aktiediagram

Ta del av mer information om vår aktie på aktietorget.se