Ledning

Michael Lagerbäck
Michael Lagerbäck, född 1973
Verkställande direktör
michael.lagerback@orasolv.se

Leg. optiker. Examen från Karolinska Institutet samt utbildning i marknadsföring från Företagsekonomiska Institutet. Michael har framgångsrikt varit med och byggt upp den svenska delen av ögonkirurgikedjan Memira från en klinik i Uppsala år 2005 till en rikstäckande kedja. Michael kommer senast från rollen som operativ chef för Memira och VD för det svenska bolaget i koncernen.

Aktieinnehav: 0 st

Veronica-Pettersson
Veronica Pettersson, född 1970
Försäljningschef
veronica.pettersson@orasolv.se

Utbildad inom Strategisk Försäljning. Flera års erfarenhet av att driva försäljningsarbete i olika branscher. Veronica kommer närmast från Poolia och var dessförinnan ansvarig för försäljningsarbetet mot företagskunder på Memira.

Aktieinnehav: 0 st

Mia Orasolv-16_72dpi
Mia Ekeberg, född 1967
Kvalitetschef och odontologiskt ansvarig
mia.ekeberg@orasolv.se

Leg. tandläkare och tillika klinikchef för M-Dental. Byggde framgångsrikt upp M-Dental tillsammans med Magnus Nordemar och sålde verksamheten till Orasolv 2014.

Aktieinnehav: 825 021 st

 

 

Ida Hassis

Ida Hassis, född 1989
HR-ansvarig
ida.hassis@orasolv.se

Kandidatexamen från personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet med inriktning mot socialpsykologi och arbetsrätt. Ida kommer senast från rollen som HR-generalist på ett snabbväxande bolag inom IT-branschen och tar med sig värdefull erfarenhet vad gäller bredden inom HR samt uppbyggnad av en HR-funktion från grunden.

Aktieinnehav: 0 st

Mikael Lind

Mikael Lind, född 1976
CFO
mikael.lind@orasolv.se

Civilekonom med magisterexamen i ekonomi från Uppsala universitet. Flera års erfarenhet av arbete inom ekonomi hos PwC, General Electric och Memira. Mikael kommer närmast från rollen som Redovisningschef och IT-chef för Memira koncernen.

Aktieinnehav: 0 st

 

Revisorer

Sandra Lindvall, född 1985
Valda revisorer är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med auktoriserade revisorn Sandra Lindvall som huvudansvarig revisor.

 

Styrelse

Bertil Haglund
Bertil Haglund, född 1957
Styrelseordförande

Civilekonom med gedigen erfarenhet från såväl den finansiella sektorn som tjänstesektorn. Är idag VD och huvudägare i Hedera Group AB (publ), ett bemanningsbolag som är noterat på First North. Byggde som VD upp NGS Group (noterat på NGM Equity) och äger idag Lectica AB som arbetar med investeringar i rörelsedrivande bolag. Övriga styrelseuppdrag: Stureplanskliniken AB, Luxoro AB, Förvaltnings AB Kronopark, Exoro Aps, Rent a driver AB, VatRefund International AB, Mentor HB, Brf Idre 2007 och Läkarresurs FA Rekryt AB.

Aktieinnehav: 37 652 640 st

Marianne Westerlund
Marianne Westerlund, född 1955
Styrelseledamot

Legitimerad tandläkare. Har under många år varit chef för ett antal kliniker i Folktandvården Stockholm. Har även varit operativ chef för Distriktstandvården AB och därmed haft ansvar för 10 tandvårdskliniker. Är idag verksamhetschef för radiologiverksamheten samt laboratoriemedicin i Sörmlands Läns Landsting. Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 2 687 750 st

Håkan Hallberg
Håkan Hallberg, född 1958
Styrelseledamot

Civilekonom med lång erfarenhet från hälso- och sjukvårdsbranschen och från private equity. Senast kommer han från befattningen som CFO i Frösunda Omsorg AB. Han har tidigare arbetat för, och varit delägare i, bl a Karo Bio AB, AB Segulah och AB Previa. Har också varit engagerad som CFO i Aleris AB. Övriga styrelseuppdrag: Health & Care of Scandinavia AB samt stiftelsen Back2Life.

Aktieinnehav: 21 333 210 st

Torbjörn Gunnarsson
Torbjörn Gunnarsson, född 1959
Styrelseledamot

Civilekonom. Egen företagare och investerare. Har 25 års erfarenhet av finansmarknad och företagsaffärer och har varit rådgivare till börsnoterade företag i olika branscher. Torbjörn är ordförande för Fort Nox AB, Sankt Petersburg Property Company, Sparlån.se och ledamot i LF Östgöta, Gunnarsson Fastigheter samt driver en gård.

Aktieinnehav: 22 884 285 st