Välkommen på investerarträff den 31 oktober kl. 12.00

Mötet kommer att hållas i Remuims lokaler på Humlegårdsgatan 20.

Anmälan sker direkt till Remium, följ bifogad länk:
http://www.introduce.se/artiklar/2017/10/orasolv—lunchpresentation-3110/