Valberedning årsstämma 2016

Valberedningen består av nedanstående ledamöter

Rune Löderup
Torbjörn Gunnarsson
Per Vasilis
Håkan Hallberg, sammankallande (0704-833811, ht.hallberg@gmail.com)