Uppdatering av insiderinnehav samt delregistrering av emission

PRESSRELEASE 2015-06-22

UPPDATERING AV INSIDERINNEHAV SAMT DELREGISTRERING AV EMISSION

Orasolv har per den 25 maj 2015 delregistrerat genomförda emissionen och Orasolv BTA 1 har därmed omvandlats till vanliga aktier, och per den 18 juni 2015 delregistrerat den slutgiltiga delen av emissionen. Handeln med Orasolv BTA 2 pågår till och med den 24 juni 2015 och aktierna kommer därefter att omvandlas till vanliga aktier.

I samband med nyemissionen har samtliga styrelseledamöter tecknat sin andel i emissionen. Flera ledamöter har utöver detta valt att öka sina innehav i bolaget.

”Jag är glad flera aktieägare har bekräftat sin starka tilltro till att vi kan leverera i enlighet med kommunicerade mål och har valt att öka sina aktieinnehav i Orasolv AB. Efter vår genomförda nyemission och kommunicerade bankfinansiering så har vi kapacitet att genom förvärv dubblera vår nuvarande omsättning som per sista mars motsvarade 95 mkr på rullande tolvmånaders basis” säger Maria Johansson, VD Orasolv AB.

Nuvarande insiders äger per dagens datum aktier och optioner enligt nedan:

    Aktier Teckningsoptioner
Ledning      
Maria Johansson VD 203 049 2 000 000
Erik Stiernstedt CFO 1 110 000 1 000 000
Styrelse
Håkan Hallberg Ordförande 15 377 512
Bengt Eliasson Ledamot 7 567 500
Bengt Franzon Ledamot 496 935
Rune F Löderup Ledamot 21 137 878
Per Nilsson Ledamot 7 016 151
Torbjörn Gunnarsson Ledamot 16 104 343

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt                                        Håkan Hallberg
CFO Orasolv AB                                      Styrelseordförande Orasolv AB
Tel: 070-550 30 73                                 Tel: 0704-83 38 11

 

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

 

pdf
Title:Pressrelease styrelsens innehav 20150622

Size: 137 kB