Pressrelease – Avsiktsförklaring om förvärv av större tandvårdsklinik

20141027-pressrelease