Orasolv slutför förvärvet av Michelinkliniken samt förvärvar Norrmälarstrandskliniken

PRESSRELEASE 2015-09-02

Orasolv slutför förvärvet av Michelinkliniken samt förvärvar Norrmälarstrandskliniken

Orasolv AB ingick den 30 juni 2015 via dotterbolag avtal om att förvärva rörelsen i Michelinkliniken i Huddinge. Förvärvet slutfördes den 1 september vilket bland annat innebär att säljarna som dellikvid erhåller 3.375.527 nyemitterade aktier i Orasolv AB. Totalt antal utestående aktier i Orasolv AB kommer därefter att uppgå till 188.782.602.

Orasolv räknar med att förvärvet skall bidra positivt till koncernens resultat och kassaflöde redan från övertagandet. Säljarna, klinikchefen Mattias Michelin och Greger Michelin kommer att arbeta vidare som klinikchef respektive tandläkare inom Orasolv.

”Det känns väldigt stimulerande att få komma in i Orasolv, både som klinikchef och som aktieägare, och kunna bidra till bolagets fortsatta utveckling i Stockholm”, säger Mattias Michelin som på deltid kommer att vara verksam på Orasolvs specialistklinik Aurakliniken i Stockholm.

Vidare ingick Orasolv AB den 1 september, via dotterbolag, avtal om förvärv av rörelsen i Norrmälarstrandskliniken i Stockholm med tillträde samma dag. Kliniken har drivits av tandläkarna Marina Nordlund och Margareta Emtergård Hallgren som under en övergångsperiod fortsatt kommer att vara verksamma på kliniken. Kliniken har haft tre anställda och en årlig omsättning om drygt 3 mkr. Förvärvet är ett led i Orasolvs strategi att genomföra förtätningsförvärv till befintliga kliniker varför kliniken på sikt kommer att flyttas till M-Dental, även den på Kungsholmen i Stockholm. Finansiering av förvärvet säkerställs genom upptagande av nya lån samt eget kapital.

”Med förvärvet av Michelinkliniken stärker vi vårt varumärke och position i Stockholm ytterligare, och genom förvärvet av Norrmälarstrandskliniken möjliggör vi en snabbare tillväxt på M-Dental”, säger Orasolvs VD Maria Johansson

 

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Johansson                                     Håkan Hallberg
VD Orasolv AB                                        Styrelseordförande Orasolv AB
Tel: 0702-15 90 05                                 Tel: 0704-83 38 11

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.


pdf
Title:
 Pressrelease 20150902
Size: 162 kB