Orasolv offentliggör emissionsmemorandum

PRESSRELEASE 2015-04-15

 

ORASOLV OFFENTLIGGÖR EMISSIONSMEMORANDUM

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

 

Orasolv offentliggör idag Emissionsmemorandum med anledning av den kommunicerade företrädesemissionen. Emissionsmemorandumet finns att läsa i sin helhet på www.orasolv.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att erhålla en tryckt sammanfattning samt anmälningssedlar per post.

Aktieägare, som tillsammans representerar 42,5% av bolagets aktier, har förbundit sig att teckna sina respektive andelar. Styrelsen representerar 3,6 mkr motsvarande sina respektive andelar.

 

Preliminär tidplan för nyemissionen

15 april 2015                 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

16 april 2015                 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

23 april – 4 maj 2015     Handel i teckningsrätter

23 april – 6 maj 2015     Teckningsperiod

12 maj 2015                  Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt resultat av nyemissionen

 

Emissionsinstitut

Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt                                Håkan Hallberg
CFO                                               Styrelseordförande
Tel: 070-550 30 73                           Tel: 0704-83 38 11

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

 

pdfTitleOraosolv_memo
Size: 2 MB

pdfTitle: Pressrelease 20150415
Size: 133 kB