Orasolv förvärvar Michelinkliniken i Stockholm

PRESSRELEASE 2015-07-01

 ORASOLV FÖRVÄRVAR MICHELINKLINIKEN I STOCKHOLM

Orasolv AB har den 30 juni 2015 via dotterbolag ingått avtal om att förvärva Michelinkliniken med tillhörande verksamhet i Stockholm. Rörelsen har nio anställda och en årlig omsättning om ca 11 MSEK. Orasolv räknar med att förvärvet ska påverka koncernens resultat positivt redan från övertagandet som planeras ske under september 2015.

Säljarna är klinikchefen Mattias Michelin samt Greger Michelin, som båda kommer att arbeta kvar inom Orasolv. Förvärvet är ett led i Orasolvs strategi att förvärva välskötta och utvecklingsbara tandvårdskliniker i större svenska städer.

Finanseringen av förvärvet säkerställs genom upptagande av nya lån, eget kapital samt genom en riktad emission av aktier till säljarna.

”Vi fortsätter den strategi vi inledde under hösten 2013 med att komplettera Orasolv med nya kliniker i attraktiva områden. Jag har sedan en tid följt Michelinklinikens verksamhet och är mycket glad åt att vi kan genomföra förvärvet för att fortsätta stärka vår position i Stockholm”, säger Orasolvs VD Maria Johansson.

Orasolv har under 2015 förvärvat Wiismile i Malmö, Tandläkare Karina Melander i Stockholm samt Tandläkare Laszlo Nagy i Uppsala och har med Michelinkliniken åtta kliniker som tillsammans med Preventum ger en årsomsättning om ca 107 MSEK.

”Det känns mycket spännande att få komma in i Orasolv och kunna bidra till bolagets fortsatta utveckling i Stockholm och på andra orter”, säger Mattias Michelin som i december 2015 är färdig specialist i paradontologi (tandlossning) och delvis kommer att vara verksam på Orasolvs specialistklinik Aurakliniken i Stockholm.

Under de kommande åren är målsättningen att förvärva två-tre kliniker av året samt genomföra ett par förtätningsförvärv där befintliga kliniker har ytterligare kapacitet. Genom detta förväntas såväl ökad lönsamhet som stärkt tillväxt.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Johansson                                     Håkan Hallberg
VD Orasolv AB                                        Styrelseordförande Orasolv AB
Tel: 0702-15 90 05                                 Tel: 0704-83 38 11

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.


pdf
Title:
 Pressrelease 20150701
Size: 164 kB