VALBEREDNING ÅRSSTÄMMA 2017

Valberedningen består av nedanstående ledamöter

Rune Löderup
Torbjörn Gunnarsson
Bertil Haglund
Håkan Hallberg, sammankallande

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Hallberg                                                   Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                                                    CFO Orasolv AB
Tel: 0704-83 38 11                                              Tel: 0707-20 58 00

Oralsolvs affärsidé är att driva, utveckla och förvärva helägda tandvårdsmottagningar. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.