ME Dental AB förklarar budet på Orasolv AB (publ) ovillkorat och kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Pressmeddelande – Utfall av budet 2018-04-11