Kallelse till Årsstämma i Orasolv AB (publ) – med beslutsförslag

Kallelse_till_årsstämma_OraSolv_AB_(publ)-2016_ (1)

Bilaga 1 – Förslag_till_beslut_om_teckningsoptioner_2016

Bilaga_A_-_Villkor_för_teckningsoptioner_2016-2019

Årsstämma 2016 – fullmaktsformulär