Information från Investerarträff 25 augusti

Vid investerarträffen, som hölls i bolagets lokaler den 25 augusti, presenterade VD Maria Johansson och SO Håkan Hallberg innehållet i delårsrapporten samt att bolaget närmar sig de tidigare kommunicerade finansiella målen.

Orasolv_investerarmöte_2016-08-25