Delårsrapport april-juni 2016

Delårsrapport 2016 Q2 Orasolv AB