DÄRFÖR ORASOLV

Med vår kombination av kliniker, kompetensutveckling och affärsstöd är vi ett unikt företag i Sverige. I takt med att människor behåller sina tänder längre blir kraven på tandvården allt högre. Vi satsar på ständig utveckling och erbjuder en trygg, professionell tandvård. Våra kliniker

NYHETER

Läs äldre nyheter »

KALENDER

Informationstillfällen under 2017

Bokslutskommuniké, 23 februari
Jan-mars 2017, 28 april
Årsstämma, 11 maj
Jan-juni 2017, 25 augusti
Jan-september 2017, 26 oktober