DÄRFÖR ORASOLV

Med vår kombination av kliniker, kompetensutveckling och affärsstöd är vi ett unikt företag i Sverige. I takt med att människor behåller sina tänder längre blir kraven på tandvården allt högre. Vi satsar på ständig utveckling och erbjuder en trygg, professionell tandvård. Våra kliniker

NYHETER

Läs äldre nyheter »

KALENDER

Informationstillfällen

Bokslutskommuniké januari-december 2017
20 februari 2018

Delårsrapport januari-mars 2018
26 april 2018

Årsstämma 2018
26 april 2018